EstheDent
ul.Grójecka 214, lok. U-9
02-390 Warszawa
tel.222-991-550
pon.-pt.: 10.00-20.00

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę EstheMed Sp. z o.o.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EstheMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 214 lok. U9 zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych w firmie EstheMed można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@esthedent.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są

  • W celach związanych z realizacją działań marketingowych. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
  • W celu realizacji usługi/zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Wówczas podstawą prawną staje się przepis prawa. Podanie danych w celu wystawiania faktur i dokonania rozliczeń jest obowiązkowe.
  • W celu prowadzenia dokumentacji medycznej do której jesteśmy zobligowani przepisami prawa. Podstawą prawną są w tym przypadku przepis prawa, a podanie danych jest obowiązkowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe w firmie EstheMed podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku danych dotyczących realizacji usług, zamówień, umów oraz prowadzenia dokumentacji medycznej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z tytułu przepisów prawa.

Pani/ Pana dane mogą być udostępniane m.in. partnerom biznesowym w celu wydania próbek towarów, a w przypadku dokonania zakupu: podmiotom finansującym zakup towarów i usług, operatorom systemów płatności, bankom, gwarantom realizującym naprawy w ramach gwarancji urządzenia. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy EstheMed (umowa powierzenia danych), przedstawicielom handlowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym dzielących w ramach umowy z EstheMed, firmom transportowym, serwisom urządzeń, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

Autoryzowany Gabinet Biomet 3I biomet3i